O Kaneu

Andrea Kane je posvećeni slušalac.
Andrea Kane je član Sobakaista.
Andrea Kane je srećan kučkin sin.